Decizii ale Biroului Electoral Central în aplicarea legii

NR.CRT.NUMĂR DECIZIEDESCRIERE
1Decizia nr. 2privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți, în vederea admiterii candidaturilor la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
Modelul listei de candidați - Format rtf
Modelul listei de candidați - Format pdf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii - Format rtf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii - Format pdf
Declarația de avere - Format rtf
Declarația de avere - Format pdf
Declarație de interese - Format rtf
Declarație de interese - Format pdf
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format rtf
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format pdf
Modelul listei de candidați pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care depun candidaturi pentru Camera Deputatilor la Biroul Electoral Central - Format rtf
Modelul listei de candidați pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care depun candidaturi pentru Camera Deputatilor la Biroul Electoral Central - Format pdf
Modelul cererii de înregistrare a candidaturii independente - Format rtf
Modelul cererii de înregistrare a candidaturii independente - Format pdf
Modelul declarației de renunțare la candidatură - Format rtf
Modelul declarației de renunțare la candidatură - Format pdf
2Decizia nr. 3privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
3Decizia nr. 51privind aplicarea dispozițiilor art. 93 alin. (2), ale art. 95 alin. (2) și ale art. 96 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare
4Decizia nr. 72privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele arestate preventiv, persoanele arestate la domiciliu, precum și de către persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate
5Decizia nr. 73

Decizia nr. 73/rep.
privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 11 decembrie 2016

privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 11 decembrie 2016
- republicată potrivit art. IV din Decizia B.E.C. nr. 115/D/11.11.2016 -
6Decizia nr. 79


Decizia nr. 79/rep.
privind aplicarea dispozițiilor art. 84 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare

privind aplicarea dispozițiilor art. 84 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare
- republicată potrivit art. V din Decizia B.E.C. nr. 115/D/11.11.2016 -
7Decizia nr. 80privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
9Decizia nr. 82privind aplicarea dispozițiilor art. 67 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare
10Decizia nr. 115privind modificarea și completarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 73/D/21.10.2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 11 decembrie 2016, precum și a Deciziei Biroului Electoral Central nr. 79/D/25.10.2016 privind aplicarea dispozițiilor art. 84 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare
11Decizia nr. 116privind normele tehnice de completare şi verificare, precum și circuitul proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
12Decizia nr. 118privind asigurarea informării opiniei publice privind prezența la vot și asupra rezultatelor preliminare ale alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
13Decizia nr. 119privind operațiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
14Decizia nr. 120privind aplicarea dispozițiilor art. 58 alin. (6) și (7), art. 94 alin. (2) lit. a), alin. (5), alin. (6) lit. a)-c), art. 94 alin. (7) și (8) lit. a) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare
15Decizia nr. 122privind soluționarea contestațiilor referitoare la valabilitatea voturilor exprimate
16Decizia nr. 123privind completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară
17Model orientativ al listei reprezentanților în birourile electorale ale secțiilor de votare (Format word)
Model orientativ al listei reprezentanților în birourile electorale ale secțiilor de votare (Format .pdf)
Model orientativ al listei reprezentanților în birourile electorale ale secțiilor de votare (Format .xls)
18Decizia nr. 136 privind unele măsuri pentru buna desfășurare a activității birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară
19Decizia nr. 148privind efectuarea unor corecții în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite de unele birouri electorale ale secţiilor de votare la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016