Legislaţie

Nr.crt.Legislație
1Constituția României, republicată (Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003)
2Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente - varianta actualizată la data de 14.09.2016
3Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Monitorul Oficial nr. 553/24.07.2015)
4Rectificare în cuprinsul anexei nr. 2 la Legea nr. 208/2015 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 22 iulie 2016)
5Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente - varianta actualizată la data de 14.09.2016
6Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Monitorul Oficial nr. 866/19.11.2015)
7Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Monitorul Oficial nr. 685/05.09.2016)
8Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată (Monitorul Oficial nr. 446/ 23.06.2015)
9Lege nr. 78/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Monitorul Oficial nr. 330/ 28.04.2016)
10Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Monitorul Oficial nr. 682/02.09.2016)
11Legea partidelor politice nr.14/2003, republicată (Monitorul Oficial nr. 408/10.06.2015)
12Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003)
13Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată (Monitorul Oficial nr. 535/ 03.08.2009)
14Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (Monitorul Oficial nr.72/04.02.2013)
15Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Monitorul Oficial nr. 621/02.09.2010)
16Legea nr. 116/2013 pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Monitorul Oficial nr.247/30.04.2013)
17Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.182/10.03.2008)
18Rectificare în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.227/25.03.2008)
19Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Monitorul Oficial nr. 800/28.11.2008)
20Rectificare în cuprinsul Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Monitorul Oficial al României nr. 810/03.12.2008)
21Decizia Curții Constituționale nr.672/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.559/08.08.2012)
22Decizia Curții Constituționale nr. 107/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Monitorul Oficial nr. 318/30.04.2014)
23Decizia Curții Constituționale nr. 418/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (Monitorul Oficial nr. 563/30.07.2014)
24Hotărârea Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 691/06.09.2016)
25Hotărârea Guvernului nr. 635/2016 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 691/06.09.2016)
26Hotărârea Guvernului nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 691/06.09.2016)
27Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 838/ 21.10.2016)
28Hotărârea Guvernului nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 691/06.09.2016)
29Rectificare în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 748 din 26/09.2016)
30Hotărârea Guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor (Monitorul Oficial nr. 133/19.02.2016)
31Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Monitorul Oficial nr. 55/26.01.2016)
32Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 28/2016 pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților (Monitorul Oficial nr. 705/12.09.2016)
33Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 29/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților (Monitorul Oficial nr. 705/12.09.2016)
34Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 30/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților (Monitorul Oficial nr. 705/12.09.2016)
35Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 31/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților (Monitorul Oficial nr. 705/12.09.2016)
36Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 32/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților (Monitorul Oficial nr. 705/12.09.2016)
37Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 33/2016 pentru aprobarea modelelor certificatelor doveditoare ale alegerii senatorilor și deputaților (Monitorul Oficial nr. 705/12.09.2016)
38Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 34/2016 privind procedura de acreditare, precum și pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților (Monitorul Oficial nr. 705/12.09.2016)
39Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr. 773/ 04.10.2016)
40Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2016 privind consemnarea opţiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor (Monitorul Oficial nr. 817/ 17.10.2016)
41Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 37/2016 pentru aprobarea modelului ştampilelor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor (Monitorul Oficial nr. 817/ 17.10.2016)
42Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr. 823/ 18.10.2016)
43Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor (Monitorul Oficial nr. 837/ 21.10.2016)
44Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 46/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor (Monitorul Oficial nr. 927/ 17.11.2016)
45Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral (Monitorul Oficial nr. 112/12.02.2016)
- format word
- format pdf
46Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare locale (Monitorul Oficial nr. 812/02.11.2015)
47Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 15/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015 (Monitorul Oficial nr. 273 /11.04.2016)
48Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 41/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015 (Monitorul Oficial nr. 834/ 21.10.2016)
49Ordin MAE nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 223/25.03.2016)
50Hotărâre privind modificarea și completarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015
51Hotărâre privind modificarea și completarea Nomelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015
52Lista semnelor electorale, depuse și admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 901/09.11.2016)